Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) az otthonkulfoldon.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1. Üzemeltetői adatok:

Név: Ágoston László
Székhely: 83 Doncaster Road, Bristol, BS10 5PU, Egyesült Királyság
Telefon: +3620-22-11-074
Központi email: hello@otthonkulfodon.hu
Adatvédelemmel/adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségei: telefon +36 20 22 11 074

a továbbiakban: Adatkezelő.

Tárhelyszolgáltató és domain regisztrátor adatai:

Név: SiteGround Hosting Ltd.
Székhely: 3rd Floor, 11-12 St. James’s Square London SW1Y 4LB
Cégjegyzékszám: 09348602
e-mail: legal@siteground.com

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Az Otthon külföldön kurzus.

3. Rendelési információk

A belépők a Webáruházon keresztül valamint az előadások előtt a helyszínen válthatók.

A termékekre vonatkozóan az otthonkulfodon.hu oldalon megjelenített árak alanyi áfamentesek.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltető nem köteles a belépőt a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Webáruházunkban megtekintheti a kurzus rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait.  Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

A rendelés menete

A, A vásárlás során a vásárló egy felhasználói fiókot regisztrál, amelyen a kurzust tudja megtekinteni.

B, A regisztrációt követően a https://otthonkulfoldon.hu/belepes/ oldalon tud belépni a regisztráció során megadott e-mail címmel és jelszóval.

C, A kurzus elvégzése után egy hónapon belül a vásárló jogosult résztvenni egy online kérdés-válaszon, aminek az időpontját a https://otthonkulfoldon.hu/kerdes-valasz-idopontok/ oldalon hirdeti meg az üzemeltető.

4. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása automatikusan történik.

5. A megrendelt termék ellenértékének fizetésének módja

Káryás fizetés a Stripe vagy a Paypal rendszerén keresztül. A fizetés a Stripe vagy a Paypal oldalán történik, így mi nem is látjuk a bankkártya-adatait! A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát e-mailben küldjük el Önnek automatikusan.

6. Elállás joga

A vásárlásodtól 30 napon belül magyarázat és feltétel nélkül állhatsz el. Ez esetben töltsd ki az igénylési űrlapot a https://otthonkulfoldon.hu/visszaterites oldalon. és visszatérítjük a vásárlásod árát. Ez a lehetőség addig áll rendelkezésedre, amíg először be nem léptél az online fiókodba, amivel az 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 29. paragrafusának 1/i bekezdése alapján az elállási jogod megszűnik.

7. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni,az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

8. Adatkezelés

Adatkezelési szabályaink mindenben megfelelnek a GDPR-irányelveknek, ezekről bővebben ide kattintva tájékozódhat!

9. A szerzői jogok védelme

A weboldal és a videókurzus minden tartalmának másolása, letöltése, más oldalon történő publikálása illetve a belépési felhasználói név és jelszó harmadik személlyel való megosztása szigorúan tilos! Amennyiben ezt a tilalmat bármely felhasználó megszegi, a kiesett bevétel megfizetésére kötelezhető.

Az oldal üzemeltetője figyelemmel kíséri a fiókok használati statisztikáit, és ha valamely fiókban az átlagtól kiugróan eltérő bejelentkezési számot, azaz az összes felhasználó belépési száma átlagának több, mint ötszörösét érzékeli, jogosult a fiókot törölni és annak tulajdonosától a kurzushoz való hozzáférést megvonni.

10. A felelősség korlátozása

A tanfolyamon elhangzó állítások általános ajánlásnak minősülnek, az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget az egyedi alkalmazás során felmerülő fizikai és/vagy lelki természetű károkért, problémákért, sérülésekért. A tanfolyamon elhangzó általános ajánlásokat minden vásárló saját felelősségére gyakorolja.

11. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Egyesült Királyság jogrendjének rendelkezései az irányadók.

Scroll to Top